Brede instemming met brief BRR over RTHA

 In zomereditie van De Spalander is veel te lezen over meer vliegen op Rotterdam Airport. In het artikel kon echter de besluitvorming over de brief van de BRR in Rotterdam en de Provincie niet meegenomen worden. Provinciale Staten gaf op 28 juni groen licht voor het versturen van de brief en in Rotterdam stemde de raad een dag later in. Wel werden daar nog wat kleine wijzigingen in de tekst voorgesteld. Naar verwachting zal de gezamenlijke brief van Rotterdam, Schiedam, Lansingerland  en de provincie begin juli aan de staatssecretaris worden verstuurd.

 

De Rotterdamse gemeenteraad had op 29 juni van de bespreking van de BRR-brief een klein feestje gemaakt en vierde dat met het indienen van 17 moties!

Zeven daarvan werden aangenomen. In drie daarvan wordt voorgesteld de tekst van de BRR-brief wat te wijzigen. Zo wil men dat het onderzoek naar de uitplaatsing van de heli's zo snel mogelijk resultaat laat zien (liefst binnen een jaar). Ook wil de Rotterdamse raad dat alvorens de helikopters worden verhuisd er een nieuw luchthavenbesluit wordt genomen (die formulering vind ik vaag: een luchthavenbesluit voor RTHA zal bedoeld worden, maar het staat er niet). Derde punt is dat in de BRR-brief voorgesteld moet worden bij het luchthavenbesluit ook direct normen voor luchtverontreiniging op te nemen.

 

De BRR-bestuurders zullen begin juli een definitieve versie van de brief / het advies aan de staatssecretaris opstellen. Verwacht wordt dat die tekst uiteindelijk niet veel zal afwijken van het concept. Dan is vervolgens het woord aan het vliegveld en de staatssecretaris.

 

John Witjes, 29 juni 2017.

Foto's