Historie

De wijk Spaland is een stadswijk in het noorden van Schiedam. De wijk wordt begrensd door de Harreweg in het westen,het oude dorp Kethel in het zuiden en de wijk Sveaparken in het oosten. Spaland is ontwikkeld vanaf de jaren negentig en is opgedeeld in de buurten De Vlinderhoven, De Velden, De Akkers , De Gaarden en De Vaarten.

De naam Spaland is afkomstig van een oude ambachtsheerlijkheid. Tot 1941 vormde Spaland met Kethel de gemeente Kethel en Spaland. Hierna werd het door de gemeente Schiedam geannexeerd. Na de annexatie door Schiedam in 1941 is het snel gegaan met de verstedelijking van het grondgebied van de voormalige gemeente Kethel en Spaland. Het dorp Kethel ligt inmiddels ingeklemd door de nieuwbouw van Schiedam-Noord en kan daarom geografisch gezien niet meer als dorp worden beschouwd, hoewel het ter plekke nog wel als zodanig herkenbaar is. Je zou het als een bijzondere status 'dorp in de stad' kunnen zien. Spaland is nu een wijk ten noorden van het dorp Kethel.

Toen de wijk de Akkers gebouwd werd stond een heel actieve kopersvereniging op met de naam 'de witte Spa' voor alle witte woningen aan de Haver-, Mais- en Linzenakker met de heer Matthieu Levens als voorzitter. De kopersvereniging werd opgericht op 13 juni 1989, nog voor de oplevering van de huizen in februari 1990. Tegelijkertijd waren er nog twee andere kopersverenigingen actief, te weten één voor de woningen aan het Akkerpad (de heer Jos Grootveld was hier voorzitter van) en kopersvereniging Jong Spaland (Speltakker, Koolzaadakker en een klein stukje Linzenakkker) met als voorzitter Harm Bakker. Deze 3 kopersverenigingen zijn samen opgegaan in WBV Spaland op 20 januari 1992 met de heer Mathieu Levens als voorzitter. De akte is op die datum gepasseerd bij de notaris. In de jaren hierna hebben de verschillende aanliggende wijken zich aangesloten bij de Bewonersvereniging. 

Lees ook de toegevoegde artikelen bij documenten

Foto's

Laatste nieuws

Weer teveel lawaai van landende vliegtuigen

Weer teveel lawaai van landende vliegtuigen

Lees meer