Slap verhaal over harde wind

Op 11 december maakte RTHA bekend dat de vliegtuigen dit jaar in Schiedam teveel geluid hebben geproduceerd: op het handhavingspunt aan de Nachtegaallaan is het jaarlijks wettelijk toegestane geluidsniveau overschreden met maar liefst 18%! Dit betreft landende vliegtuigen. De in juni afgekondigde baansturingsmaatregel (bij voorkeur landen via Lansingerland) heeft dit keer niet het gewenste effect gehad, want in juni én in juli werd de limiet ruim overschreden. Volgens het vliegveld omdat de wind maar uit het oosten bleef waaien (vliegtuigen landen bij voorkeur tegen de wind in). Het is volgens RTHA voor het eerst in acht jaar dat deze overtreding is begaan. Een rapport is neergelegd bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. Die gaat begin volgend jaar bepalen welke straf de luchthaven krijgt voor dit vergrijp. Want zo moeten we dit wel zien: in feite is hier de wet overtreden.

Die geluidscontouren zijn er niet voor niets. Het is de papieren werkelijkheid in de wet en tevens een bescherming tegen de door de bewoners in Schiedam-Noord ervaren werkelijkheid: een teveel aan vliegtuiglawaai. Dat teveel lawaai ongezond is, heeft de gemeente onlangs nog uitgebreid verkondigd in het actieplan lucht en geluid. En daarom heb ik op donderdag 13 december in de CRO-vergadering de directeur van RTHA laten weten dat een ondubbelzinnig excuus van de luchthaven aan de inwoners onder de aanvliegroute op zijn plaats is. Geen slappe verhalen over teveel wind of de bijzondere ligging van het meetpunt: gewoon zeggen waar het op staat. Er is iets flink mis gegaan in o.a. Spaland en Kethel doordat RTHA onvoldoende maatregelen heeft genomen!

Lees meer over Rotterdam Airport in de nieuwe Spalander!

John Witjes.

Foto's