Wijkoverleg

Naast het reguliere bestuursoverleg dat de bewonersvereniging heeft bestaat er ook het zogenaamde Wijkoverleg. Dit is een initiatief van de gemeente Schiedam en wordt voorgezeten door de wijkprocesmanager (momenteel de heer Marcel Kreuger). Iedere bewoner van de wijk Spaland / Sveaparken is welkom op dit overleg.

Het wijkoverleg vindt vijf keer per jaar plaats op verschillende lokaties in de wijk van 19:30 tot 22:00 uur.Tijdens dit overleg worden ontwikkelingen in de wijk besproken, informatie vanuit de gemeente gegeven en bepaald aan welke thema’s en projecten het wijkbudget wordt uitgegeven. Iedere vergadering wordt aangekondigd op de gemeentepagina in het Nieuwe Stadsblad, evenals in de digitale agenda van de gemeente Schiedam.

Klik hier voor het rooster en verslagen van dit overleg

Laatste nieuws

Weer teveel lawaai van landende vliegtuigen

Weer teveel lawaai van landende vliegtuigen

Lees meer